Въпроси и отговори

Опасна ли е роботизираната косачка за домашни любимци?

Не. Домашните животни обикновено се страхуват от нея и стоят на разстояние. Въпреки това косачката е оборудвана с датчици, благодарение на които отстъпва и избира друга посока, ако се движи срещу "обекти" като домашни любимци. Ако се докосне до животно, контактът е много слаб и е малко вероятно да причини нараняване.

Какъв е експлоатационният живот на батерията?

Това зависи от площта и избраното време за работа на косачката. Ако работи 6 месеца в годината върху площ за която е проектирана, батерия ще издържи 2–3 сезона. За да удължите живота на батерията, трябва да настроите седмичен график според размера на градината. По време на сухия сезон можете лесно да намалите времето за работа, без да губите от производителността.

В градина има много мъх – как ще повлияе на косачката?

Постоянното косене има положително влияние върху растежа на тревата, което ще доведе до постепенното изчезване на мъха.

Как се справя с по- високата трева?

Ако тревата е твърде висока и плътна, първо трябва да повишите височината на косене, след което постепенно да снишавате, докато достигнете до желаното ниво. Когато EGROBOT измери по-голямо натоварване в режещия двигател, той автоматично ще премине в режим на спиравидно косене, което по ефективно. При много екстремни условия може да се наложи да окосите предварително с обикновена косачка. Трябва да се следва принципа, че не трябва да се намаля височината на тревата повече от 30% .

Мога ли да използвам косачката в по-малки градини?

Да. Регулирайте времето за косене така, че да съответства на площта на градината, като използвате менюто - работа по график. В ръководството на потребителя можете да намерите информация относно времето за косене и на график. Това ще ви помогне да регулирате работата на EGROBOT според размера на своята ливада, градина.

Може ли да обработва по сложно изградени градини ?

По принцип да, но при силно фрагментирана градина е необходимо да оградите градинките и лехите с декоративна ограда, за да се избегне контакта с тях. Това, което косите с обикновена косачка, ще можете да косите и с роботизираната косачка. Но предимствата по отношение на удобството може да са ограничени при силно фрагментирана градина (състояща се от много на брой малки тревни участъци, които не са свързани), тъй като косачката трябва да се позиционира ръчно. По време на инсталирането трябва да се уверите, че не коси площите, които не желаете да се косят, например цветя, храсти, дървета, камъни и др.

Може ли да разпознава предмети по ливадата?

Не. Необходимо е да поддържате градината чиста. Всеки достатъчно дребен за обхождане предмет може да бъде повреден или да причина повреда на ножовете. Уверете се, че в градината ви няма такива предмети, преди да включите косачката. Също така боровите шишарки, клоните и плодовете по повърхността трябва редовно да се събират. Те няма да повредят косачката, но ножовете ще се износят по-бързо. Падналите клони също могат да повредят или огънат ножовете, а това ще понижи ефективността на косене.

Как се справя с тесни проходи?

Може да обработва тесни проходи с до 60 cm ширина в зависимост от използвания модел.

Как се справя EGROBOT с неравен терен?

Благодарение на големите си задвижващи колела е в състояние да се справи много добре с неравни повърхности. Освен това обработва хълмисти площи с наклон до 57,7% (30°). Засядане могат да причинят единствено малките и дълбоки вдлъбнатини. Косачката е достатъчно компактна, за да следва извивките на релефа. Тя няма да оголи "хълмчетата" като някои по-големи косачки.

Какви са предимствата на косенето в произволна посока?

При косене по привидно произволна схема, в различни направления, тревата се сгъстява и градината придобива вид, като на килим. Преди повече от 10 години е доказано, че  косенето в произволна посока е най-сигурният начин да се обхване цялата площ, без да останат неокосени участъци.

Как да постъпя, ако размерът на градината надвишава 3600 m²?

Можете да инсталирате две или повече машини една до друга. "Многочислените" инсталации са решение, което се прилага на редица места по света.

Как да поддържам косачката в отлично състояние?

Редовната смяна на ножовете е от първостепенно значение за постигането на добри резултати от косенето. Периодично, в зависимост от размера на градината, трябва да отделяте по няколко минути за почистване на полепналата по колелата и корпуса трева.

Как да съхраняваме EGROBOT през зимата?

Ако не трябва да косите през зимата е препоръчително да заземите работната станция и вашата косачка. Когато се подготвяте за зимата, трябва да я почистите, изсушите и приберете на сухо място, където няма опасност от замръзване. Препоръчваме също да съхранявате и зарядната станция на закрито. Кабелният контур може да остане в ливадата.

Какъв е експлоатационният живот на ножовете?

Животът на ножовете зависи от вида на почвата и тревата. Обикновено животът им е за около един сезон, като е необходимо след периода на интензивно косене ножовете да се завъртят (ножовете на EGROBOT са двустранно заточени). Можете да смените олекотените ножове само за няколко минути, като използвате обикновена отвертка.

Работили в дъжд?

Да, коси трева във всички условия и е проектирана така, че да се справи когато е влажно. Независимо от това, в екстремни ситуации, като проливен дъжд или буря, се препоръчва косачката да се прибере на закрито.