Консумативи и рез.части

Горен капак
Горен капак
Резервни ножчета
Батерия
Кожух на ножовете
Среден капак
Среден капак
Мотор за задвужване
Режещ мотор
Мотор за регулиране височината на косене
Платка за регулиращ мотор
Главна платка
Главна платка
Платка за управление на режещия мотор
Платка за управление на режещия мотор
Платка на сензор за виртуален проводник
Платка на сензори за удар, натиск и повдигане
Дисплей
Задвижващо колело
Задвижващо колело
Капачка на колело
Подробна схема на косачката - Е1600
Подробна схема на косачката - серия Е1800